Загрузка...

теорія ймовірності ма математична статистика

Тип:
конт
Вуз:
Колєдж торгово-екон
Курс:
2
Содержание:
Зміст

Склад ресурсів підприємства, їх класифікація………………..……….…..3
Бухгалтерські документи, їх призначення.
Класифікація документів...............................................................................15
Документальне оформлення та об
Номер:
129
Цена:
ОКК-18.10.6-Л2Т-2-Ол