Загрузка...

теорія ймовірності ма математична статистика

Тип:
КОНТ
Вуз:
ПЕД.КОЛЕДЖ ІМ.МАКАРЕ
Курс:
3
Содержание:
ЗМІСТ

1. Загальні питання облікової політики підприємств. 3
2. Облік фінансових результатів. 13
Практичне завдання: 18
Використана література 20
<...>
1. ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВ.
Визначення терміну «облікова політика» дано у ст. 1
Номер:
18
Цена:
БОД-27.11.6-А3Н-2-ЛА