Загрузка...

Теорія ймовірності і математична статистика

Тип:
контрольна
Вуз:
НАУ
Курс:
не указано
Содержание:
ЗМІСТ

1. Відмінність і спільність аудиту і судово-бухгалтерської (бухгалтерської) експертизи 3
2. Права, обов’язки, відповідальність аудиторів та аудиторських фірм 5
3. Порядок складання робочого плану конкретного аудиту 7
4. Предмет, метод та процес про
Номер:
182
Цена:
не указано