Загрузка...

теорія ймовірності ма математична статистика

Тип:
КОНТ
Вуз:
УКРАЇНА
Курс:
2
Содержание:
ЗМІСТ
Складаємо журнал реєстрації господарських операцій. 3
Відкриваємо бухгалтерські рахунки, записуємо вступні залишки і суми операцій у відкриті бухгалтерські рахунки , виводимо по них обороти і кінцеві залишки. 7
Складаємо оборотну відомість по рахунк
Номер:
20
Цена:
ТАА-28.11.6-О1О-5-ЛА