Загрузка...

Теорія ймовірності і математична статистика

Тип:
конт
Вуз:
Україна
Курс:
4
Содержание:
ЗМІСТ

1. Планування проведення аудиту 3
2. Керування аудитом 7
3. Процедури по суті. 9
4. Оцінка роботи експерта. 12
5. Завдання, джерела аудиту операцій з виробничими запасами. Нормативно-правові документи. 14
6. Організація та методика аудиту вексельни
Номер:
285
Цена:
ІРУ-1.12.6-Н1О-4-Ко