Загрузка...

Теорія ймовірності і математична статистика

Тип:
конт
Вуз:
МАУП
Курс:
4
Содержание:
ЗМІСТ


1.Особливості аудиту підприємств малого бізнесу 3
2.Навести перелік відомостей (реквізитів), які обов’язково повинні відображатися в договорі на проведення аудиту 9
3.Скласти програму аудиту витрат виробництва 11
Література 13

<...>
1.Особливос
Номер:
304
Цена:
ОЛК-28.3.7-С4Т-1-Ир