Загрузка...

Теорія ймовірності матиматична статистика

Тип:
КОНТ
Вуз:
ТЕХ.ДИЗ
Курс:
2
Содержание:
ЗМІСТ
До контрольної роботи № 6 3
1. Перекласти наступні тексти на українську мову: 3
The Market Есоnоmу 3
Demand 6
Supply 9
Варіант 1 11
I. Змініть активний стан присудка в поданих нижче реченнях на пасивний у відповідному часі: 11
II. Відкрийте дужки і
Номер:
4
Цена:
ТАР-18.4.7-С4А-1-МА